พระอรหันตสาวกบรรลุธรรมได้อย่างไร

ผู้ใดที่เคารพบูชาและปฏิบัติตามพระอรหันตสาวกจักเปี่ยมล้นด้วยลาภยศ อำนาจ บุญบารมี ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

Tags : บียอนด์

จำนวน :

1

320.00 บาท

304.00 บาท

"คุณประหยัดไป 16.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 12 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระอรหันตสาวกบรรลุธรรมได้อย่างไร


รายละเอียด : พระอรหันตสาวกบรรลุธรรมได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเสนอเรื่องราวประวัติของพระสาวกแต่ละองค์แล้ว ยังได้เสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมอีกด้วยประเด็นวิเคราะห์การปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนต้องมีความเพียบพร้อมด้วยความรู้ทางด้านปริยัติและมีความกล้าหาญทางวิชาการมากทีเดียว จึงสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจ ๔ ได้ การวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติของพระอรหันต์แต่ละองค์ ทำให้ทราบว่า ท่านอาศัยวิธีปฏิบัติแบบใดจึงบรรลุธรรมวิเศษนั้นได้ ทำให้หนังสือเล่มนี้ ทรงคุณค่าและมีความต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ ในเรื่องเดียวกันนี้ 

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว