การวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับบทบาทของการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม การตรวจแก้ไขและการลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรเดียว การทดสอบสมมติธบานกรณีตัวแปรเดียว สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสัมประสิทธิ์สหพันธ์ การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย บทสรุปชัดเจน และแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

จำนวน :

1

250.00 บาท

237.50 บาท

"คุณประหยัดไป 12.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ


รายละเอียด : การวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับบทบาทของการวิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การสืบค้นข้อมูล การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม การตรวจแก้ไขและการลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรเดียว การทดสอบสมมติธบานกรณีตัวแปรเดียว สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสัมประสิทธิ์สหพันธ์ การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย บทสรุปชัดเจน และแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว