โพธิปักขิยธรรม (ปกอ่อน)

โพธิปักขิยธรรม
ธรรมสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง ๓๗ ประการ

อิทธิบาท ๔             : คุณธรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จ
สัมมัปปธาน ๔         : ความเพียร
สติปัฏฐาน ๔           : การคั้งสติกำหนดพิจารณา
อินทรีย์ ๕               : ธรรมะที่เป็นใหญ่
พละ ๕                   : ธรรมะที่เป็นกำลัง
โพชฌงค์ ๗             : ธรรมะที่เป็นองค์แห่งตรัสรู้
อริยมรรคมีองค์ ๘     : ทางอันประเสริฐมีองค์แปด
รวมเป็นโพธิปักขิยธรรม (ธรรมะเครื่องฆ่ากิเลส) ๓๗ ประการ

Tags : โพธิปักขิยธรรม

จำนวน :

1

70.00 บาท

66.50 บาท

"คุณประหยัดไป 3.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 2 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : โพธิปักขิยธรรม (ปกอ่อน)


รายละเอียด : โพธิปักขิยธรรม (ปกอ่อน)

โพธิปักขิยธรรม
ธรรมสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง ๓๗ ประการ

อิทธิบาท ๔             : คุณธรรม ที่นำไปสู่ความสำเร็จ
สัมมัปปธาน ๔         : ความเพียร
สติปัฏฐาน ๔           : การคั้งสติกำหนดพิจารณา
อินทรีย์ ๕               : ธรรมะที่เป็นใหญ่
พละ ๕                   : ธรรมะที่เป็นกำลัง
โพชฌงค์ ๗             : ธรรมะที่เป็นองค์แห่งตรัสรู้
อริยมรรคมีองค์ ๘     : ทางอันประเสริฐมีองค์แปด
รวมเป็นโพธิปักขิยธรรม (ธรรมะเครื่องฆ่ากิเลส) ๓๗ ประการ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว