การประเมินผลนโยบายสาธารณะ

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ หรือบางทีใช้ชื่ออื่น ได้แก่ การวิจัยประเมินผลหรือการประเมินผลโครงการ เป็นการวิจัยประยุกต์อย่างหนึ่งที่มุ่งกระทำเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและสรุปผลของการดำเนินงานของนโยบายสาธารณะและโครงการที่ได้ดำเนินการไป สำหรับเนื้อหาของหนังสือโดยสรุปแล้วมีสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับการวิจัยทั่วไป ได้แก่ ตัวแบบ ทฤษฎี กระบวนการ การออกแบบ การตั้งคำถามและเกณฑ์ การวัด การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยประเมินผล อีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาของการประเมินผลนโนบายสาธารณะโดยเฉพาะ ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ของการประเมินผล การติดตามผลนโยบาย การประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติการประเมินผลกระทบ ตัวแบบ CIPP การประเมินผลแบบโต้ตอบ การประเมินผลอภิมาน และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลนโยบายสาธารณะ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เห็นว่าหนังสือและตำราการประเมินผลนโยบายสาธารณะในประเทศยังขาดแคลน และไม่ทันสมัย โดยเฉพาะยังจาดการมุ่งเน้นการประเมินผลที่อาศัยทฤษฎีหรือทฤษฎีโครงการ (program theory) ที่เป็นฐานในการต่อยอดความรู้และสร้างทฤษฎีในการประเมินผลนโยบายและโครงการ ขณะที่วรรณกรรมสากลได้พัฒนาการ สร้างทฤษฎีโครงการอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังขาดการเน้นเนื้อหาในส่วนที่เป็นของการประเมินผลนโยบายสาธารณะเอง นำเสนอเพียงการวิจัยทั่วไป ทำให้ขาดลักษณะเฉพาะของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการประเมินผลนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : การประเมินผลนโยบายสาธารณะ


รายละเอียด : การประเมินผลนโยบายสาธารณะ

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ หรือบางทีใช้ชื่ออื่น ได้แก่ การวิจัยประเมินผลหรือการประเมินผลโครงการ เป็นการวิจัยประยุกต์อย่างหนึ่งที่มุ่งกระทำเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและสรุปผลของการดำเนินงานของนโยบายสาธารณะและโครงการที่ได้ดำเนินการไป สำหรับเนื้อหาของหนังสือโดยสรุปแล้วมีสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับการวิจัยทั่วไป ได้แก่ ตัวแบบ ทฤษฎี กระบวนการ การออกแบบ การตั้งคำถามและเกณฑ์ การวัด การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยประเมินผล อีกส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาของการประเมินผลนโนบายสาธารณะโดยเฉพาะ ได้แก่ การประเมินความเป็นไปได้ของการประเมินผล การติดตามผลนโยบาย การประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติการประเมินผลกระทบ ตัวแบบ CIPP การประเมินผลแบบโต้ตอบ การประเมินผลอภิมาน และการใช้ประโยชน์จากการประเมินผลนโยบายสาธารณะ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เห็นว่าหนังสือและตำราการประเมินผลนโยบายสาธารณะในประเทศยังขาดแคลน และไม่ทันสมัย โดยเฉพาะยังจาดการมุ่งเน้นการประเมินผลที่อาศัยทฤษฎีหรือทฤษฎีโครงการ (program theory) ที่เป็นฐานในการต่อยอดความรู้และสร้างทฤษฎีในการประเมินผลนโยบายและโครงการ ขณะที่วรรณกรรมสากลได้พัฒนาการ สร้างทฤษฎีโครงการอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังขาดการเน้นเนื้อหาในส่วนที่เป็นของการประเมินผลนโยบายสาธารณะเอง นำเสนอเพียงการวิจัยทั่วไป ทำให้ขาดลักษณะเฉพาะของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการประเมินผลนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว