ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

รพ.พระมงกุฏเกล้า กทม. *

เวลาเปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ 07.00-20.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ (นักขัตฤกษ์) 07.00-18.00 น.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร
02-354-4731

May 16, 2012 7:43 am
Read: 1,898