ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 195.00 บาท

175.50 บาท

Facebook Twitter Send to friend

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงอานาปานสติหรือลมหายใจ ซึ่งเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา นำจิตผู้ปฏิบัติให้สำเร็จสมาธิขั้นสูงสุดและทำให้เกิดปัญญาตัดกิเลสออกได้ ทั้งพูดถึงข้อดีการดูลมหายใจหลายประการ คือแก้ความเครียด จัดการความตาย ปฏิบัติง่าย อยู่เป็นสุข จิตใจกว้างใหญ่ และช่วยให้จิตสงบไว พูดถึงประเด็นที่ควรรู้ก่อนฝึกลมหายใจหลายประการ เช่น เป้าหมายการฝึกลมหายใจ สถานที่ปฏิบัติ กรรมกับการปฏิบัติ เลือกจุดเพ่งลมและอื่นๆ พูดถึงวิธีฝึกลมหายใจให้จิตสงบ วิธีการฝึกลมหายใจให้ได้ผล

ผู้เขียนอธิบายวิธีดูลมหายใจไว้อย่างละเอียด และพูดถึงวิธีพิจารณาลมหายใจให้เกิดปัญญา หรือการน้อมจิตที่สงบไปเจริญวิปัสสนาเข้าใจกายและใจตามที่มันเป็น ผู้เขียนอธิบายตั้งแต่เริ่มกำหนดความไม่เที่ยงไปจนถึงการรู้แจ้งอนัตตา ความว่างเปล่าจากตัวตนของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมด และยังพูดถึงประโยชน์สูงสุดของปัญญา คือ การดับกิเลสอย่างสนิทไม่มีเหลือ ทั้งหมดนี้ประกอบด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน มีลำดับขั้นตอน และใช้ภาษาเข้าใจง่าย อ่านสนุก ได้ความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย