ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

รวมโจทย์ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ม.1-2-3

วราภรณ์ รัศมีแพทย์

ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง

9786162371486

400

18.7 x 26.0 x 1.9 cm

726 g

คู่มือเรียน-ชั้นมัธยมต้น

Paperback

Promotion

  • Flash Sale ลดทั้งเว็บ 15%, 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%

Books

ราคา 155.00 บาท

131.75 บาท

Facebook Twitter Send to friend

รวมโจทย์ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ม.1-2-3
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
สำหรับ
- เตรียมสอบ O-NET ม.3
- เตรียมสอบย่อยหลังเรียน, สอบกลางภาค และ
   สอบปลายภาคในระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3