ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 160.00 บาท

152.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

โลกรู้จักอมตะนิทานเรื่องนี้ เมื่อต้นคริสศักราช 1200
นามผู้แต่งแต่เดิมคือ ศิวทาส
ผู้เผยแพร่คือ ชัยปุระราชา
และ เซอร์ อาร์.เอฟ.เบอร์ตัน
ในอีก 500 ปีถัดมา
อีก 200 ปีให้หลัง พระนิพนธ์
กรมหมื่นทิพยาลงกรณ์
ชิ้นเอง ชื่อ "นิทานเวตาล"
ก็ปรากฏขึ้นในปี พ.ศ.2461
เป็นแม่พิมพ์ของนิยายมหัศจรรย์
ทุกเรื่องในโลกปัจจุบัน