ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 180.00 บาท

171.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

งานแกะสลักและงานใบตอง เล่มนี้ รวบรวมการประดิษฐ์ใบตอง
และการแกะสลักผลไม้ ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยร่วมกับงานอาหาร
กล่าวคือเพื่อการบรรจุอาหาร ได้แก่ ถาดใบตอง กระเช้าใบตอง และ
การตกแต่งอาหารใช้ในพิธี