ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 130.00 บาท

123.50 บาท

Facebook Twitter Send to friend

ถ้าท่านเป็นผู้ที่แสวงหา
การบรรลุธรรมอันสูงสุดคนหนึ่งกะเขาด้วยละก็
ท่านอย่าดูถูกคนที่เพิ่งเริ่มต้น
ท่านควรจะรู้ไว้ว่า
คนที่ถูกจัดเป็นคนชั้นต่ำ
ก็อาจมีปฏิภาณสูงเหมือนกัน
และคนชั้นสูงก็ปรากฏว่า
ยังขาดสติปัญญาอยู่บ่อยๆ
ถ้าท่านดูถูกคน
ก็เชื่อว่าท่านทำบาปหนัก