ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 160.00 บาท

152.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

ปรับปรุงใหม่
พร้อมภาพสวนไม้น้ำระดับส่งประกวดสีสดสวยกว่า 20 ภาพ
สมบูรณ์ด้วยรายละเอียดต่างๆ ขนาดตู้ ระบบแสงสว่าง ระบบกรองน้ำ
ตลอดจนการจัดองค์กรประกอบพรรณไม้ และวัสดุตกแต่ง
แนะนำการจัดสวนไม้น้ำอย่างถูกหลักการ
การปลูกและการดูแลพรรณไม้น้ำ
แนะนำไม้น้ำสวยงามที่มีในเมืองไทย
พร้อมภาพสีสดสวยและข้อมูลรายละเอียด