ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

มาเร็วน้องๆ! ออกเดินทางผจญภัย
ไปกับดอร่าและเพื่อนๆ แล้วร่วมสนุก
กับเกมลับสมองประลองปัญญา
ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
อย่างสมวัย พร้อมเพิ่มพูน
ทักษะภาษาอังกฤษ
จากคำสั่งสองภาษา
ไทย - อังกฤษ