ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ตำราดูพระเครื่องชุดเบญจภาคี...ให้รู้จริง...และเข้าใจโดยใช้ "หลักวิทยาศาสตร์" ไม่ใช้วิธีการ "ดูแบบเซียน" ที่ใช้วิธีท่องจำเป็นหลัก เมื่อเข้าใจแล้วจะหยิบได้อย่างถูกต้องไม่ไม่ต้องถามหาใบรับรอง และช่วยให้คุณสามารถหยิบพระเบญจภาคีหลักล้านได้ เมื่อเข้าใจและดูเป็น! พระเครื่องแต่ละองค์ไม่มีทางเหมือนกันเป๊ะๆ แน่นอน ดังนั้นต้องใช้ความเข้าใจ อาศัยความรู้เรื่องพัฒนาการของทั้งตัวเนื้อและประวัติศาสตร์ในการสร้าง หากอยากได้พระแท้มาครอง ของให้เข้าใจไว้เลยว่า...จะอาศัยใช้แค่การจดจำไม่ได้เด็ดขาด! อยากได้พระแท้ ต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง ต้องรู้ให้ครบด้าน รู้ให้จริง รู้ให้ลึก รู้ให้รอบไปกับ "คัมภีร์ดูพระเครื่องเบญจภาคี เล่ม 3 พระผงสุพรรณ" เล่มนี้