ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 195.00 บาท

185.25 บาท

E-Books

156.00 บาท

You save 20% (39 baht)
from books price
Facebook Twitter Send to friend

การตูนร์เรื่องมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ที่เข้าใจง่ายสุดและสนุกที่สุด

ชักชวนน้องๆ ให้ใกล้ชิดธรรมะด้วยการ์ตูนสนุกฝีมือคนไทย
เรียนรู้คำสอนอันเป็นมงคลขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากเรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่สนุกสนาน แฝงข้อคิด
เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่ง
และประบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน