ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

E-Books

99.00 บาท

You save 40% (66 baht)
from books price

Books

ราคา 165.00 บาท

156.75 บาท

Facebook Twitter Send to friend
เกิดเรื่องใหญ!่ เมื่อฃอฃวดกับฅอฅนหายตัวไปจากโลกอักขราพิภพ เหล่าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ต้องเรียกประชุมด่วน เพื่อส่งคณะผู้กล้าออกตามหาเพื่อนผู้สาบสูญ (ชนะเลิศประเภทนวนิยาย รางวัลแว่นแก้ว ปี 2552)