ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ทักษะการสะกดคำ ป.2

ฝ่ายวิชาการภูมิบัณฑิต

ภูมิบัณฑิต

9789744328533

136

19.1 x 26.4 x 0.8 cm

260 g

คู่มือเรียน-ชั้นประถม

Paperback

Promotion

  • คู่มือแบบเรียนที่ร่วมรายการ ลด 15%

Books

ราคา 85.00 บาท

72.25 บาท

Facebook Twitter Send to friend

ทักษะการสะกดคำ ป.2 เล่มนี้
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เหมาะสำหรับ
- ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน
- เตรียมสอบเก็บคะแนน สอบประจำภาคเรียน
- ใช้เตรียมตัวก่อนเรียนและทบทวนหลังเรียน
- ฝึกสะกดคำ
- เตรียมสอบ LAS