ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 85.00 บาท

80.75 บาท

Facebook Twitter Send to friend

สนุกอย่างสร้างสรรค์กับนิทานชาดกเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้วิธีการเลือกคบเพื่อน รวม 6 เรื่องคือ
- บุรุษชุดเหลือง
- มะม่วงขม
- เพื่อนแท้ไม่ทิ้งกัน
- ความลับ
- นกแขกเต้าสองพี่น้อง
- เพื่อนเอ๋ยเพื่อนแท้
โดยมีการเล่าเรื่องเหมือนกับนิทานชาดกแบบเดิมๆ แต่ได้มีการปรับปรุงบทเดิมอีกเล็กน้อย เพื่อให้มีความสนุกสนานในรูปของนิทานทั่วๆ ไป แต่ยังคงเค้าโครงเรื่องที่สำคัญๆ เอาไว้ เพื่อมิให้คุณค่าที่ดีงามของชาดกสูญหายไป