ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ลักษณะนาม

ฐิติรัตน์ เกิดหาญ

สกายบุ๊กส์

9786162132537

407

14.6 x 21.0 x 2.2 cm

380 g

ภาษาไทย

Paperback

Books

ราคา 135.00 บาท

128.25 บาท

E-Books

99.00 บาท

You save 27% (36 baht)
from books price
Facebook Twitter Send to friend

คำลักษณนามที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนี้แสดงว่าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ภาษากำหนดขึ้นตามกาลเวลาและความจำเป็น ในยุคสมัยที่คำบางคำใช้น้อยลงหรือมิได้ใช้อีกเลยผู้ใช้ภาษาก็เริ่มจะไม่รู้จัก ด้วยเหตุฉะนี้เอง จึงได้รวบรวมคำเหล่านี้ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ภาษาได้ทราบ