ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

สนุกคิด สนุกรู้ เกมอาเซียน

กวิตา ถนอมงาม

สกายบุ๊กส์

9786162132506

56

18.9 x 24.1 x 0.5 cm

220 g

เสริมความรู้

Paperback

Promotion

  • คู่มือแบบเรียนที่ร่วมรายการ ลด 15%

Books

ราคา 119.00 บาท

101.15 บาท

E-Books

89.00 บาท

You save 25% (30 baht)
from books price
Facebook Twitter Send to friend

หนังสือเล่มนี้จะทำให้รู้จักเกี่ยวกับ อาเซียนมากขึ้น ดังนี้
- ตราสัญลักษณ์ของอาเซียนและความหมาย
- แผนที่อาเซียน
- รู้จักอาเซียน
- ก่อนเกิดอาเซียน
- ประชาคมอาเซียนคืออะไร?
- เส้นทางสู่ความสำเร็จของประชาคมอาเซียน
- กฏบัตรคือกฏเหล็กของอาเซียน
- รู้จักประเทศประชาคมอาเซียน
- สนุกสนานเพลิดเพลินกับหนังสือเล่มนี้