ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 39.00 บาท

37.05 บาท

Facebook Twitter Send to friend

มีคะแนนสูง-ต่ำ'55 เพียงชุดเดียวก็พอแล้ว เพราะ
- มีรหัสคณะ, ชื่อคณะ-ประเภทวิชา, วิชาสอบ และจำนวนรับ ของในแต่ละคณะ/ประเภทวิชา อย่างครบถ้วน
- มีทั้งข้อมูลคะแนนสูง-ต่ำ จากการสอบคัดเลือกในระบบ ADMISSIONS กลาง ครบทุกคณะ/ประเภทวิชา
และ คะแนนสูง-ต่ำ ของคณะแพทย์ฯ 18 สถาบัน ที่คัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์
แห่งประเทศไทย
- จัดทำโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และ แนะแนว ที่บุกเบิกการจัดพิมพ์สถิติคะแนนสูง-ต่ำ ออกเผยแพร่
มาโดยตลอด กว่า 25 ปี