ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ปรีชา อรชุนกะ  ศิลปินอาวุโส ศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างผลงานแนวนามธรรมในประเทศไทย และสร้างสรรค์ผลงานในฐานะศิลปินอาชีพ(เต็มเวลา) อย่างต่อเนื่อง โดยไม่แยแสกับกระแสนิยมหรือความต้องการของตลาด   แต่เป็นการทำงานเพื่อความจริงแท้ในการสร้างสรรค์ศิลปะอันบริสุทธิ์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าคือ  "ปราชญ์แห่งการใช้สีสัน"
อีกด้านหนึ่ง ปรีชา อรชุนกะ  นั้นมิเพียงแต่เป็นศิลปินผู้สร้างงานอย่างจริงใจเท่านั้น  แต่ยังเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่ห่วงใยสังคมศิลปะ ครูบาอาจารย์  รุ่นพี่รุ่นน้อง และผู้มีพระคุณทุกๆท่าน อย่างไม่ถือตัว และมักทำตนเป็นผู้ปิดทองหลังพระเสมอ เหมือนกับชื่อผลงานของเขา เมื่อปี 2504 ที่ได้รางวัลที่สาม จากการประกวดศิลปกรรมของสำนักกลางคริสเตียน ซึ่งมีอาจารย์ศิลป์ พีระศรีเป็นกรรมการ
และเป็นผู้มอบรางวัลด้วย  ผลงานในครั้งนั้นอาจเป็นเหมือนคำทำนายหรือการแสดงให้เห็นถึงจิตใจหรือ อุดมคติของการดำเนินชีวิตของเขาก็ได้  ปรีชา อรชุนกะ ศิลปินผู้ปิดทองหลังพระให้กับวงการศิลปะ