ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด
"นิทานสำหรับเด็ก" นี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงแปลและเรียบเรียงขึ้นจากนิทานฝรั่ง ขณะดำรงพระยศพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงมีพระชันษา ๙ ปี เป็นงานพระ นิพนธ์ของเด็กที่พระราชทานแก่เด็ก ซึ่งทรงคาดว่าเด็กเล็กๆ คงสนใจ เพราะเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้แตกต่างจาก 2 ครั้งแรกที่ผ่านมา คือมีการจัดทำภาพประกอบสี่สี เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องยิ่งขึ้น
  • สินค้ายังมีจำหน่ายในจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบสถานะสินค้ากับเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อและทำการชำระเงินค่ะ
  •