ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 1,999.00 บาท

1,799.10 บาท

Facebook Twitter Send to friend
รวบรวมภาพถ่ายของนายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกูล ซึ่งเป็นเสมือนบันทึกการเดินทางในธรรมชาติ และยังเป็นประวัติศาสตร์ของสภาพธรรมชาติเมืองไทยในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามทรงคุณค่าเหล่านี้ ไม่อาจสร้างทดแทนได้หากถูกทำลายลง เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของเมืองไทยและของโลกให้ยั่งยืนต่อไป