ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 359.00 บาท

323.10 บาท

Facebook Twitter Send to friend

"แบบบ้าน 2 ชั้น สร้างสุขใจ" เป็นหนังสือรวมแบบบ้านสองชั้นหลากหลายรูปแบบกว่า 60 แบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ นอกจากนั้นภาพแปลนบ้านได้แสดงการใช้ประโยชน์ใช้สอยไว้อย่างชัดเจน และมีแบบบ้านที่ก่อสร้างแล้วให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยเพียงหวังให้คุณได้ใช้เป็นสื่อในการเลือกแบบบ้านให้ตรงตามความปรารถนาของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นสื่อที่หาได้โดยง่าย มีรายละเอียดที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบันเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่