ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด
คำพังเพยที่เรารู้จักกันดีมาแต่โบราณ เมื่อท่านพุทธทาสหยิบยกขึ้นมาวิจารณ์เปรียบเทียบใหม่เพื่อให้เข้ากันได้ มีความสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน สารธรรมอันจะพึงมีพึงเกิดจากหนังสือเล่มนี้มากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับสติปัญญา และวิจารณญาณของผู้อ่านเป็นสำคัญ