ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ยาสามัญประจำบ้าน

ณัฐวุฒิ รักแคว้น

อมรินทร์สุขภาพ

9786165290593

117

14.7 x 21.0 x 0.8 cm

170 g

แพทย์แผนปัจจุบัน

Paperback

Promotion

  • ซื้อหนังสือ สนพ.ในเครืออมรินทร์ 1 ล. ลด 15% / 4 ล. ลด 20%

Books

ราคา 119.00 บาท

101.15 บาท

Facebook Twitter Send to friend
หนังสือสามัญประจำบ้าน ที่ทุกบ้านต้องมี ! ยาสามัญประจำบ้านเป็นยาที่เราเห็นอยู่ทุกวัน ใช้กันเป็นประจำ จนดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ บางคนจึงหยิบมาใช้โดยไม่สนใจอ่านฉลากหรือคู่มือการใช้ด้วยซ้ำ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ยาสามัญประจำบ้านก็มีข้อควรระวังเช่นกัน เพราะยาบางตัวก็เป็นอันตรายกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิด...
เนื้อหาในหนังสือ“ยาสามัญประจำบ้าน”เล่มนี้จึงเน้นการให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านอย่างครบถ้วนทุกรายการ กล่าวคือ โรคหรืออาการของโรค 16 กลุ่ม กับยาสามัญประจำบ้าน 53 ชนิด โดยมีการให้ข้อมูลของโรค (ที่รักษาด้วยยาสามัญประจำบ้านได้) ชื่อยา ส่วนผสม สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ รวมถึงคำเตือนซึ่งเป็นข้อห้าม และข้อควรระวังในการใช้ยาชนิดนั้นๆ สอดแทรกด้วยประสบการณ์จริงของผู้ป่วยกับเภสัชกร ที่ให้ทั้งความรู้สอดแทรกอารมณ์ขัน เพื่อให้อ่านมีความเข้าใจยาแต่ละชนิดได้ดียิ่งขึ้น