ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 160.00 บาท

144.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend
เป็นหนังสือวิธีเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ บอกให้ทราบรูปแบบการเขียนจดหมาย การย่อหน้า คำขึ้นต้นจดหมาย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ผู้ส่ง นอกจกนี้ยังแบ่งชินดของจดหมายออกไปอีก 3 ประเภท ได้แก่ จดหมายทางสังคม จดหมายทางธุรกิจ และ จดหมายของพ่อค้า โดยแต่ละชนิดมีตัวอย่างประกอบ พร้อมภาคผนวก