ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ความรักของพระพุทธเจ้า

ธีรโสภณ

Think Beyond

9786162360169

184

21.0 x 14.5 x 1.0 cm

245 g

ธรรมะประยุกต์

Paperback

Books

ราคา 175.00 บาท

166.25 บาท

Facebook Twitter Send to friend

จากความตั้งใจที่เรียงร้อยมาเป็นอักษรสื่อถึงความหมายแห่งรักแท้ เพื่อหวังให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสัจธรรมในเป้าหมายหน้าที่ของความรักเหมือนอย่างพระพุทธองค์ ครั้นยั้งทรงเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบแผนต้นแบบแห่งอริยประเพณี