ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ไหมน้อย

โชติ ศรีสุวรรณ

สถาพร

9789741693061

162

145.0 x 211.0 x 9.0 cm

190 g

วรรณกรรมเยาวชนไทย

Paperback

Books

ราคา 140.00 บาท

133.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

เรื่องราวการดำเนินชีวิตในชนบท สะท้อนถึงชีวิตประจำวันของเด็กที่มุ่งทำความดี ขยันขันแข็งและมานะอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ อีกทั้งยังสะท้อนมุมมองที่แตกต่างของเด็กในวัยเดียวกัน เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ทำให้ความรู้สึกนึกคิดของเด็กวัยเดียวกันแตกต่างกันไปด้วย แล้วยังมีการนำเสนอวิธีการเลี้ยงตัวไหมสอดแทรกในเล่มอีกด้วย