ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

สนทนาภาษาจีนกลาง

จิงซิน

Feel Good

9786163441676

160

14.5 x 20.9 x 0.8 cm

200 g

ภาษาจีน

Paperback

Books

ราคา 150.00 บาท

135.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

บทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ อาทิ พบกันครั้งแรก ถามถึงครอบครัว การแนะนำบุคคล การทบทวนบทเรียน สอบถามเส้นทาง โทรศัพท์ทางไกล ฯลฯ อธิบายพร้อมคำศัพท์ และรูปประโยคที่เป็นแกนหลักของแต่ละบท และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนในแต่ละบท