ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 385.00 บาท

346.50 บาท

Facebook Twitter Send to friend
บ้านไทยเสน่ห์ไม่รู้ลืม ด้วยความแยบยลของบรรพบุรุษกับโครงสร้างบ้านทรงไทย เป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของมนุษยชาติ ที่ยังคงเอกลักษณ์และความงดงาม รวมไปถึงประโยชน์ใช้สอยได้อย่างทรงคุณค่า หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอาบ้านทั้งสิบสองหลัง ที่ล้วนมีการตกแต่งอย่างสวยงามและมีการประยุกต์หน้าตาให้แตกต่างไปจากเดิม ด้วยการพัฒนาตัดทอนองค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมไทยในพื้นถิ่นต่างๆ ให้ดูเรียบเกลี้ยง เหมาะกับยุคสมัย หลายบ้านเลือกใช้โครงหลังคาที่ลาดชัน แต่ก็มิได้ประดับด้วยเหงาปั้นลืมหรือกาแลแบบอดีต หลายบ้านเลือกใช้บานลูกฟักกระจกแทนบานลูกฟักไม้แบบฝาปะกน หลายบ้านนำเอาชานบ้านหรือพื้นที่ว่างแบบสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ เพื่อประโยชน์ต่างๆ จะเป็นอย่างไรติดตามอ่านพร้อมชมภาพบางส่วนได้ในเล่มค่ะ