ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

นโยบายสาธาณะ

มยุรี อนุมานราชธน

Expernet

9789744142788

338

0.0 x 0.0 x 0.0 cm

680 g

กฎหมายทั่วไป

Paperback

Books

ราคา 300.00 บาท

285.00 บาท

E-Books

239.00 บาท

You save 20% (61 baht)
from books price
Facebook Twitter Send to friend

แนวความคิด วิธีการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายสาธารณะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศ