ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 180.00 บาท

171.00 บาท

Facebook Twitter Send to friend

หนังสือ การ์ดป๊อปอัพ เล่มนี้ ได้นำเสนอขั้นตอนการทำการ์ดด้วยภาพ
สีสันสดใสและคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการสร้างชิ้นงาน ภายในเล่มได้
สร้างแบบสำเร็จไว้พร้อมพิมพ์ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานได้สวยงามและง่ายดายจาก
รูปแบบพื้นฐานเพื่อต่อยอดจินตนาการสามารถทำแบบอื่นๆ ได้อีกมากมายหลาก
หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำไปมอบให้กันได้ในหลากหลายโอกาส