ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

ชุดรถไฟลากพร้อมตัวเลข ของเล่นไม้ชิ้นนี้เหมาะสำหรับเด็กเล็กให้เล่นลากและนำขบวนตามจินตนาการ ของเล่นชิ้นนี้มีสีสรรสวยงาม

เสริมพัฒนาการ :

- ของเล่นชิ้นนี้กระตุ้นพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อและความคิดสร้างสรรค์

- เหมาะสำหรับเด็กช่วงอายุ : 6 เดือน – 2 ปี