ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

Books

ราคา 65.00 บาท

61.75 บาท

Facebook Twitter Send to friend

ใจที่สงบเป็นใจที่ได้รับการบริหารและพัฒนา
กลายเป็นใจที่มีพลัง
จะทำอะไรก็จดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่สะดุด ไม่ขาดตอน
คนมีสมาธิจึงเป็นคนที่ทำงานทุกชนิดเสร็จเร็ว
และเรียบร้อยไม่บกพร่อง
สามารถรับงานปริมาณมากๆ และงานหนักได้
โดยไม่มีปัญหาเหมือนคนขาดสมาธิ