ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

- เนื้อหาเข้าใจง่าย
- แบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหา
- แบบทดลองท้ายเรื่องเพื่อประเมินความรู้