ค้นหา ค้นหาอย่างละเอียด

โชคชัย บัณฑิต

โชคชัย บัณฑิต

วันเดือนปี เกิด : 21 มีนาคม พ.ศ. 2509

ภูมิลำเนา : จังหวัดนครสวรรค์ 

โชคชัย บัณฑิต เป็นนามปากกาของ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ 

ประวัติ :

โชคชัย บัณฑิต เป็นนามปากกาของ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2509 เป็นอาจารย์และนักเขียนรางวัลซีไรต์ โชคชัยเกิดที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรคนโตของ นายประมวล-นางบุญเลี่ยม บัณฑิตศิละศักดิ์ มีน้องชาย 1 คนคือ นายไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์ เริ่มมีผลงานเผยแพร่ตามหน้านิตยสารตั้งแต่ พ.ศ.2528 ขณะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โชคชัยเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปฐมสิทธิ์พิทยาคาร (ป.1–4) แล้วเรียนต่อโรงเรียนบูรพาศึกษา ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์จนจบ ป.6 หลังจากนั้นเข้าเรียน ป.7 ที่โรงเรียนลาซาล โชติรวี และเข้าเรียนมัธยมศึกษา (ม.ศ.1-5) ในโรงเรียนนครสวรรค์ ในอำเภอเมืองนครสวรรค์

หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา โชคชัยได้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์(ปัจจุบันคือคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานชิ้นแรกๆ คือบทกวี "สายสัมพันธ์" พิมพ์ใน "มติชนสุดสัปดาห์" เมื่อ พ.ศ.2528 และเรื่องสั้น "ยุคสมัย" พิมพ์ใน "สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์" เมื่อ พ.ศ.2528 ผลงานบทกวีบางชิ้นได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น

- วิถีสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย (ภาษาฝรั่งเศส)

- นครเมฆา (ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร)

บทกวี "ในสระน้ำใส" และ "นครเมฆา" ได้รับการบรรจุเป็นบทเรียนในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (ชั้น ม.2 และ ม.4) นอกจากจะเคยเขียนคอลัมน์ "วิสามัญสำนึก" ประจำอยู่ใน "สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์" เมื่อ พ.ศ.2545 ระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันยังรับหน้าที่ตอบปัญหาชีวิตกับวรรณกรรมในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นด้วย

สามารถติดต่อ : การทำงาน-รับราชการในตำแหน่งวิทยาจารย์ สอนวิชาภาษาไทย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 120 หมู่ 7 ซอยเทศบาล 6 (บางนางเกรง) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลงาน :

บทกวี

- กังสดาลดอกไม้ รวมบทกวี พ.ศ.2534

- ลมอ่อนตะวันอุ่น รวมบทกวี พ.ศ.2537

- เงานกในร่มไม้ รวมบทกวี พ.ศ.2538

- บ้านเก่า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รูปจันทร์ พ.ศ.2544 (รวมบทกวีได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2544 และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือแนะนำสำหรับเยาวชน ของ สกว.)

เรื่องสั้น

- เขียนกระดาษ วาดละคร รวมเรื่องสั้น พ.ศ. 2545

เกียรติยศที่ได้รับ

- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ.2550

งานที่ได้รับรางวัล

- พ.ศ.2535 บทกวี "เวทนา" ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2541 บทกวี "ปีกไม้-ลายแทง" ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

- พ.ศ.2544 กวีนิพนธ์ "บ้านเก่า" ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2544

- พ.ศ.2544 บทกวี "เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย" แปลเผยแพร่เป็นภาษาฝรั่งเศส ในวารสารกวีนิพนธ์

- พ.ศ.2549 บทกวี "คลอนด้ามขวาน"  ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือ     

กิจกรรมทางวรรณกรรม

- กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546-2548

- อุปนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550-2551

- กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2551-2552

ปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยอยู่ที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

Achievement Book

บ้านเก่า (THE OLD HOUSE) (แข็ง)

books

ราคา 235.00 บาท

พิเศษ 223.25 บาท

Out of stock

ของฝากจากแดนไกล

e-books

ราคาปก 115.00 บาท

พิเศษ 80.75 บาท

Add to cart

ของฝากจากแดนไกล

books

ราคา 115.00 บาท

พิเศษ 103.50 บาท

Add to cart

บ้านเก่า (130.-)

books

ราคา 130.00 บาท

พิเศษ 123.50 บาท

Out of stock

รูปฉายลายชีพ

books

ราคา 120.00 บาท

พิเศษ 114.00 บาท

Out of stock